Банкерите и еврото – част 2

Ранните „евро” Еврото не е първата европейска валута. Стойността на предишната евровалута бе покрита със злато или сребро, съдържащо се в монетите. Сегашното евро не е покрито от нищо. Европейската централна банка (ЕЦБ) може свободно да го създава и харчи. А това пък води до странни ситуации… • Първото „евро” През 16-и век в богатите…