Банкерите и еврото – част 2

Ранните „евро” Еврото не е първата европейска валута. Стойността на предишната евровалута бе покрита със злато или сребро, съдържащо се в монетите. Сегашното евро не е покрито от нищо. Европейската централна банка (ЕЦБ) може свободно да го създава и харчи. А това пък води до странни ситуации… • Първото „евро” През 16-и век в богатите…

Банкерите и еврото

  Вече имаме свободно движение на капитали. Можеш да вдигнеш бариерата! Рудо де Рюйтер, Независим изследовател Холандия 18 години след появата си еврото продължава да не функционира добре. Липсва му един съществен елемент, заради който еврото не може да стане надеждна валута. Скрити зад кулисите остават опитите на централните банки да го поддържат стабилно с…

Традиции + Иновации=ACCESS

Традиции + Иновации=ACCESS С настъпването на Новата Година, идва времето в което всеки мениджър си прави равносметка на изминалия период. Решава дали една от най-важните дейности на предприятието му, а именно счетоводството му е в ред или не е. Именно това ни наведе на мисълта отново да ви представим финансово-счетоводна консултантска компания АКСЕС АКАУНТИНГ (ACC).…

От 2017 г. вноската за пенсия започва да расте

PortalTRZnormativi.bg, 03-Ян-2017 Tags: осигурителни вноски, минимални осигурителни прагове, минимална заплата За първи път от дълго време насам осигурителната тежест за трудещите се българи се повишава с директен ръст на вноските. Допълнително тежестта през 2017 г. ще се увеличи и поради повишението в размера на минималната заплата и съответно средния ръст на минималните осигурителни прагове за…

Специална схема за облагане с ДДС – съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

От 1 януари 2015 г. ще влезе в сила специална схема за облагане с ДДС – „съкратено обслужване на едно гише“  или т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS). Той ще позволи на данъчно задължените лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, на крайни клиенти в други държави членки,…

Измененията в Закона за потребителския кредит – какви са ползите за потребителите?

Има очаквания за нарастване на рефинансираните заеми Наскоро измененията в Закона за потребителския кредит бяха публикувани в „Държавен вестник“, а официалното им влизане в сила ще стане след три месеца, т.е. в края на юли 2014 г. Мотивите на вносителите на законопроекта най-общо казано, бяха – цената на кредита (т.е. лихви плюс такси и комисионни),…

Касова отчетност на ДДС

УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМА ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС ЛИЛЯНА ПАНЕВА – ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ Една от най-съществените промени в ЗДДС (обн., със ЗИДЗДДС, ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г.) е въвеждането на режим за функциониране на ДДС, наименуван “Специален режим за касова отчетност на ДДС”. Резюмиран накратко, този режим разрешава данъчно задължените…