Традиции + Иновации=ACCESS

Традиции + Иновации=ACCESS С настъпването на Новата Година, идва времето в което всеки мениджър си прави равносметка на изминалия период. Решава дали една от най-важните дейности на предприятието му, а именно счетоводството му е в ред или не е. Именно това ни наведе на мисълта отново да ви представим финансово-счетоводна консултантска компания АКСЕС АКАУНТИНГ (ACC).…