Измененията в Закона за потребителския кредит – какви са ползите за потребителите?

Има очаквания за нарастване на рефинансираните заеми Наскоро измененията в Закона за потребителския кредит бяха публикувани в „Държавен вестник“, а официалното им влизане в сила ще стане след три месеца, т.е. в края на юли 2014 г. Мотивите на вносителите на законопроекта най-общо казано, бяха – цената на кредита (т.е. лихви плюс такси и комисионни),…