Специална схема за облагане с ДДС – съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

От 1 януари 2015 г. ще влезе в сила специална схема за облагане с ДДС – „съкратено обслужване на едно гише“  или т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS). Той ще позволи на данъчно задължените лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, на крайни клиенти в други държави членки,…

Измененията в Закона за потребителския кредит – какви са ползите за потребителите?

Има очаквания за нарастване на рефинансираните заеми Наскоро измененията в Закона за потребителския кредит бяха публикувани в „Държавен вестник“, а официалното им влизане в сила ще стане след три месеца, т.е. в края на юли 2014 г. Мотивите на вносителите на законопроекта най-общо казано, бяха – цената на кредита (т.е. лихви плюс такси и комисионни),…

Касова отчетност на ДДС

УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМА ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС ЛИЛЯНА ПАНЕВА – ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ Една от най-съществените промени в ЗДДС (обн., със ЗИДЗДДС, ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г.) е въвеждането на режим за функциониране на ДДС, наименуван “Специален режим за касова отчетност на ДДС”. Резюмиран накратко, този режим разрешава данъчно задължените…

НАП: От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно

От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ и образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“, трябва да постъпват в НАП едновременно, съобщиха от НАП, предаде БГНЕС. Това се отнася за данните, които…