Как ще се прилага облагането на дохода от лихви по срочни депозити от 2013 г.?

  Основни моменти в новия закон за при облагане на дохода, получен по срочен депозит   Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които бяха приети на второ четене предизвикаха редица въпроси в широката общественост. Получаваме редица запитвания на ден от хора, които имат сключени договори за депозити за това как банката…