Цел на счетоводството

Чудиш ли се защо фирмите инвестират толкова много време и пари в поддържането на техните сметки? Ако отговорът е да, прочетете тази статия за информация за целите на счетоводството. Има два вида на счетоводството: управленско счетоводство и финансова отчетност. Управленско счетоводство се използва от фирмите за вземане на решение за самия бизнес. Финансовото счетоводство, трябва…