Цел на счетоводството II ЧАСТ

Баланс Балансът е най-важният финансов отчет на компанията. Счетоводният баланс съдържа активи и пасиви на дружество, както и собственият капитал, което е разликата между тези две величини. Анализа на баланса и  отчета за приходите и разходите има много ползи, като например вземане на решения как да се управляват активите на компанията. Също така, повечето кредитори първо  анализират последните…