Закона за изменение и допълнение на ЗДДС

ПРОМЕНИ В ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 Г. Седмичен законник за 2010 бр. 47, 20 – 26 декември 2010 г. Мина ЯНКОВА – данъчен експерт В следващите редове ще разгледаме по-съществените от промените, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), който е обнародван в бр. 94 на “Държавен вестник” от…