Здравно Осигуряване в друга държава-членка на ЕС

DSC0469_ed
Отговор на Националната Агенция за Приходите относно Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз  20-21-25 (още…)
More

НЗОК иска да вдигне здравните вноски

DSC0469_ed
Кирил Вълчев, 13.07.2013 12:49 (последна актуализация 13.07.2013 12:51) Бихме искали увеличаване на здравната вноска поне с още един процент - до 9%, за да отидат допълнителните средства за дентална медицина за децата. По този начин пакетите за деца ще станат безплатни. В момента обаче такава стъпка не е на дневен ред, тъй като хората нямат пари. Това коментира в предаването „Седмицата" на Дарик ресорният министър д-р Таня Андреева. (още…)
More

ПРОМЕНИ В НАП ЗА ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА – 3 част

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване Декларация обр. № 3 (приложение № 2) - подава се до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните. Отнася се за лица, вноските на които са за сметка на републиканския бюджет – от училища за учениците над 18-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование; от висшите училища за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за здравното осигуряване; от Агенцията за социално подпомагане за лицата, които отговарят...
More

ПРОМЕНИ В НАП ЗА ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА- 2 Част

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване Декларация обр. № 1 (приложение № 1) - подава се по ЕГН (ЛНЧ, служебен номер) на лицето и съдържа данни за месечния осигурителен статус на лицето – дни в осигуряване, възнаграждение, осигурителен доход, осигурителни вноски, начислен данък и т.н. Вярното подаване на данните е от изключително голямо значение за осигурените, тъй като от тази декларация се използва информацията за изчисляване на пенсиите и паричните обезщетения. Съгласно из...
More

ПРОМЕНИ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА 1 част

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите са длъжни съгласно чл. 5, ал. 4 от КСО периодично да представят в съответната компетентна териториална дирекция на НАП данни. Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на данните се определят с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурите...
More

НОВО! НОВО! НОВО! НОВО!

' НА ВНИМАНИЕТО НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ     Аксес АСС предлага НОВА услуга - изготвяне на разчетно-платежни ведомости за заплати на работници и служители на трудови договори във фирмата.     Цялостно водене на труд и работна заплата в съответствие с трудовото, данъчното и осигурителното законодателство в страната. Атрактивна ценова политика с индивидуален подход към всеки корторативен клиент!
More