Работни заплати и социално осигуряване

Аксес АСС ЕООД  предлага цялостното администриране на персонал и работни заплати. Клиентите на Аксес АСС ЕООД  могат да се възползват от следните услуги: Поддържане картотека на персонала Изготвяне на трудови договори Изготвяне на фишове за заплати, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, заповеди за прекратяване, заповеди за отпуск Следене на ползваните отпуски Калкулиране на месечната заработка…

Обработка на заплати и свързаните начисления-професионално, изгодно и сигурно

АКСЕС АСС ЕООД предлага професионално водене на всички пейрол процеси във фирмата. Гарантираме дискретност и поверителност на информацията. Нашата пейрол услуга включва: Приемане на документите за личния състав от Вашия офис. Изготвяне на договори, споразумения, сл. бележки, декларации, длъжностни характеристики и др. Изчисляване на възнаграждения, данъци, осигуровки и обезщетения. Изплащане на възнаграждения, данъци и осигуровки.…