Клон на предприятие- Част II

Търговски книги. 3. Търговски книги. Това е частен проблем на въпроса за счетоводството. 3.1. Всеки търговец е задължен да води счетоводство от момента на конституирането си. 3.1.1. Счетоводството е двойно: 1) за да е наясно търговеца със състоянието на собственото си предприятие. Счетоводството е дейност, в която се отразяват стопанските операции (търговските сделки и изпълнението…

Клон на предприятие – Част I

 Клон на предприятие – понятие и правен режим. 1. Понятие за клон на предприятие. Клонът е уреден в чл. 17-20 ТЗ. Той заема междинно място между правните субекти и подчинените неправосубектни поделения на търговеца. Клонът е обособяване на част от дейността на търговеца в населено място, което е различно от населеното място по седалището на…

НОВО! НОВО! НОВО! НОВО!

‘ НА ВНИМАНИЕТО НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ     Аксес АСС предлага НОВА услуга – изготвяне на разчетно-платежни ведомости за заплати на работници и служители на трудови договори във фирмата.     Цялостно водене на труд и работна заплата в съответствие с трудовото, данъчното и осигурителното законодателство в страната. Атрактивна ценова политика с индивидуален подход към…

Преимуществата на абонаментното счетоводно обслужване

Напоследък в България все повече и повече набира скорост абонаментното счетоводно обслужване. Основните причини за това са няколко и днес те ще бъдат предмет на нашата статия. Ще се опитаме да структурираме и степенуваме по важност основните характеристики на абонаментното счетоводно обслужване, които сами по себе си се явяват и негови основни преимущества. Целта ни…

Обработка на заплати и свързаните начисления-професионално, изгодно и сигурно

АКСЕС АСС ЕООД предлага професионално водене на всички пейрол процеси във фирмата. Гарантираме дискретност и поверителност на информацията. Нашата пейрол услуга включва: Приемане на документите за личния състав от Вашия офис. Изготвяне на договори, споразумения, сл. бележки, декларации, длъжностни характеристики и др. Изчисляване на възнаграждения, данъци, осигуровки и обезщетения. Изплащане на възнаграждения, данъци и осигуровки.…

Икономическият печат: Данъчният шеф бил силно уплашен

DarikFinance.bg, 1.06.2012 08:28 (последна актуализация 1.06.2012 09:56) Вестник Труд „Европа ни спира 70 млн. евро” България губи 70 млн. евро от Европа за изграждане на серопочистващи инсталации на 5-ти и 6-ти блок в ТЕЦ „Марица-изток 2”. „ЕК реши да замрази 36 млн. европейско финансиране за проекта”, каза пред „Труд” говорителят по регионалното развитие Тон ван…

КАК ДА ИЗБЕРЕМ СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ?!

Цените на счетоводните услуги са много различни, но как може да се разбере каква е разликата. Пред мен изниква следното сравнение: влизаш в магазин за китайски стоки където се продават дрехи и след това в един бутик пак за дрехи, дали има разлика в това което виждаш като качество и цени? Как да разбера кое…

Основни характеристики на неплатения отпуск по чл. 60 ОТ КТ

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕПЛАТЕНИЯ ОТПУСК ПО ЧЛ. 60 ОТ КТ Седмичен законник за 2010 бр. 48, 27 дек. 2010 г. – 2 ян. 2011 г.     Бойко ХАДЖИЙСКИ – юрист Ползването на неплатен отпуск от работниците (служителите) е много често срещан в практиката случай, уреден като правна възможност в чл. 160 от Кодекса на труда. Това…

Закона за изменение и допълнение на ЗДДС

ПРОМЕНИ В ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 Г. Седмичен законник за 2010 бр. 47, 20 – 26 декември 2010 г. Мина ЯНКОВА – данъчен експерт В следващите редове ще разгледаме по-съществените от промените, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), който е обнародван в бр. 94 на “Държавен вестник” от…