Банките с подобрения по кредити през октомври, депозитите продължават да носят намаляваща доходност – Част 2 Кредити

  http://www.moitepari.bg/     Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Октомври 2012 спрямо м. Септември 2012 Потребителски кредити Райфайзенбанк България удължава промоцията по потребителките си кредити до 31.12.2012 г., състояща се в събиране на по-ниска такса за разглеждане на документи по исканията за кредити. Банка ДСК удължава промоцията по потребителките си кредити до 28.01.2013г. вкл.…

Банките с подобрения по кредити през октомври, депозитите продължават да носят намаляваща доходност – Част 1 Депозити

              http://www.moitepari.bg/     Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Октомври 2012 спрямо м. Септември 2012   Срочни депозити Изминалият октомври се оказа сравнително спокоен за банковия пазар в сегмент депозити. Едва 7 бяха банките, коригирали лихвите си по спестовни продукти. И през този месец беше отчетено…

Процедура по заличаване на eдноличен търговец (ЕТ)

Представяме ви последователно стъпките за заличаването на Едноличен търговец (ЕТ): 1. Пререгистрация на ЕТ в Агенция по вписванията – в случай, че все още не е пререгистриран. 2. Подаване на заявление-декларация съгласно изискванията на чл. 5 ал. 10 от КСО.Изискванията гласят, че при прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават…

Работни заплати и социално осигуряване

Аксес АСС ЕООД  предлага цялостното администриране на персонал и работни заплати. Клиентите на Аксес АСС ЕООД  могат да се възползват от следните услуги: Поддържане картотека на персонала Изготвяне на трудови договори Изготвяне на фишове за заплати, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, заповеди за прекратяване, заповеди за отпуск Следене на ползваните отпуски Калкулиране на месечната заработка…

Правни услуги и регистрации

    Аксес АСС ЕООД  предоставя квалифицирано съдействие, или извършва пълната процедура при:   Регистрация на ООД, ЕООД, ЕТ Промяна на седалище и адрес на управление Промяна на име на фирма Смяна на управители и съдружници, включване на нови съдружници Промяна в начина на управление и представителство на фирмата Промяна в дейността на фирмата Изваждане…

Административни услуги

                  Аксес АСС ЕООД  предлага на своите клиенти да  снижи до минимум техните ангажименти, свързани с административните им нужди. Предлаганите от нас административни услуги включват: Посещаване офиса на клиента, за получаване на счетоводни документи Интернет банкиране Подаване на справки и документи към различни институции Издаване на актуални състояния Издаване…

ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

              Стандартни счетоводни услуги   Общ брой документи /партиди/ Месечна цена Цена за брой лв. I.ОСНОВНА МЕСЕЧНА ТАКСА 1 За фирма с двустранно счетоводно записване регистрирана по ЗДДС 200,00 2 За всяка следваща дейност – 50% 100,00 II. МЕСЕЧНА ТАКСА СПОРЕД ОБЕМА НА ДОКУМЕНТООБОРОТА А. СЧЕТОВОДСТВО ОБЩО СЧЕТОВОДСТВО Общо…

Счетоводни услуги

Аксес АСС ЕООД предлага модерно счетоводно обслужване, гарантира индивидуален подход, атмосфера на партньорство и пълно съдействие по отношение на специфичните нужди на клиента. Абонаментните счетоводни услуги включват: Осчетоводяване на фактури и разплащания с клиенти Осчетоводяване на плащания към доставчици Осчетоводяване на митнически декларации Съдействие при решаване на спорни въпроси и казуси, възникнали в отношенията с  НАП, НОИ, ревизори…

Цел на счетоводството II ЧАСТ

Баланс Балансът е най-важният финансов отчет на компанията. Счетоводният баланс съдържа активи и пасиви на дружество, както и собственият капитал, което е разликата между тези две величини. Анализа на баланса и  отчета за приходите и разходите има много ползи, като например вземане на решения как да се управляват активите на компанията. Също така, повечето кредитори първо  анализират последните…

Цел на счетоводството

Чудиш ли се защо фирмите инвестират толкова много време и пари в поддържането на техните сметки? Ако отговорът е да, прочетете тази статия за информация за целите на счетоводството. Има два вида на счетоводството: управленско счетоводство и финансова отчетност. Управленско счетоводство се използва от фирмите за вземане на решение за самия бизнес. Финансовото счетоводство, трябва…