ПРОМЕНИ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА 1 част

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите са длъжни съгласно чл. 5, ал. 4 от КСО периодично да представят в съответната компетентна териториална дирекция на НАП данни. Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на данните се определят с Наредба № Н-8 от 29 декември…

Седем Ключа за УСПЕХ:

„ Успехът е способността да преминаваш от един провал към друг с ентусиазъм!” Сър УИНСТЪН ЧЪРЧИЛ 1. Избери конкретна ЦЕЛ. 2. Установи контрол върху себе си. 3. Извади поуки от поражението. 4. Контролирай влиянието на обстоятелствата и най-вече при избор на връзките с другите хора. 5. Използвай разумно фактора ВРЕМЕ, за да затвърждаваш позитивните си…

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за ДДС

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за данъка върху добавена стойност, предаде „Фокус“. Законопроектът беше приет без дебати. Промените са свързани с усъвършенстване на разпоредбите, регламентиращи задълженията на лицата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност. Във връзка с…

Световната банка занижи очакванията си за растежа на България

Според новите прогнози на институцията БВП ще нарасне с 1,8% през тази година и с 2,4% през следващата   Световната банка (СБ) занижи очакванията си за икономическия растеж в България през тази и следващата година. В редовния доклад на институцията за глобалната икономика е посочено, че през настоящата година брутният вътрешен продукт (БВП) на страната…

Промени в данъчното законодателство за 2013 година

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК) ЗАКОН за данък върху добавената стойност (ЗДДС) ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) ЗАКОН за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)   Цел             Измененията и допълненията в данъчното законодателство имат…

Как ще се прилага облагането на дохода от лихви по срочни депозити от 2013 г.?

  Основни моменти в новия закон за при облагане на дохода, получен по срочен депозит   Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които бяха приети на второ четене предизвикаха редица въпроси в широката общественост. Получаваме редица запитвания на ден от хора, които имат сключени договори за депозити за това как банката…

И депозитът с авансово изплащане на лихвата не ни спасява от данък

От догодина ще трябва да плащаме 10% налог върху срочните депозити – след като това бе окончателно записано в законодателството ни, банките започнаха да обмислят продукти, с които клиентите им да могат да приберат цялата си доходност, а не да се разделят с част от нея като данък. Някои от трезорите предложиха депозит с авансово…

Банките с подобрения по кредити през октомври, депозитите продължават да носят намаляваща доходност – Част 3 Анализи

              http://www.moitepari.bg/     Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Октомври 2012 спрямо м. Септември 2012   Индекси МОИТЕ ПАРИ – анализ 3М депозити в лева и евро Сравнително спокоен се оказа изминалия месец октомври и по отношение на Индексите по 3-месечни депозити на МОИТЕ ПАРИ. 5 на…