НАП: От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно

От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ и образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“, трябва да постъпват в НАП едновременно, съобщиха от НАП, предаде БГНЕС. Това се отнася за данните, които…

Командировка на чуждестранно лице

Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗКПО за данъчни цели се признават следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице: – разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или…

Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 17-1317 от 17.04.2013 г.ОТНОСНО: Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година и в графика да се включи платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено. Отлагането следва да бъде извършено в предходната календарна година, респ. писменото искане за отлагане на платения годишен отпуск следва да бъде…

Нов режим на възстановяване на ДДС за фирмите от 2014 г.

Режимът предвижда фирмите, които се регистрират по него, да внасят дължимия ДДС към хазната едва при получаване на плащане по извършената от тях доставка От началото на следващата година ще бъде въведен режим „касова отчетност на ДДС“ като мярка срещу междуфирмената задлъжнялост.

НЗОК иска да вдигне здравните вноски

Кирил Вълчев, 13.07.2013 12:49 (последна актуализация 13.07.2013 12:51) Бихме искали увеличаване на здравната вноска поне с още един процент – до 9%, за да отидат допълнителните средства за дентална медицина за децата. По този начин пакетите за деца ще станат безплатни. В момента обаче такава стъпка не е на дневен ред, тъй като хората нямат…

Публикуване на ГФО в търговския регистър

Всички предприятия, които са регистрирани или пререгистрирани в Агенция по вписванията публикуват своите отчети за предходната година в следните срокове: а) едноличните търговци (само тези, чиито отчети подлежат на независим финансов одит) – в срок до 31 май на следващата година; б) дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата година;…

Световната банка оряза очакванията си за глобалната икономика

Global Markets Ltd., 13 юни 2013 Световната банка оряза очакванията си за ръста на глобалната икономика, докато развиващите се държави от Китай до Бразилия демонстрират по-слаба експанзия от предвижданото. В Европа, бюджетните съкращения и подроненото доверие на инвеститорите задълбочават проблемите на възстановяването.

НОВА УСЛУГА – Онлайн счетоводител

          Защо да не се наеме един експерт,  счетоводител онлайн? Счетоводител онлайн е определено решение на всеки бизнес от счетоводни до   ежедневните проблеми. Онлайн счетоводителя е особено полезен при стартиране на бизнес или малки   предприятия, които се объркват от броя и вида на документите. Сложната работа става проста и…

ПРОМЕНИ В НАП ЗА ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА – 3 част

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване Декларация обр. № 3 (приложение № 2) – подава се до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните. Отнася се за лица, вноските на които са за сметка на републиканския бюджет – от училища за учениците над 18-годишна възраст, които учат редовно до завършване…

ПРОМЕНИ В НАП ЗА ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА- 2 Част

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване Декларация обр. № 1 (приложение № 1) – подава се по ЕГН (ЛНЧ, служебен номер) на лицето и съдържа данни за месечния осигурителен статус на лицето – дни в осигуряване, възнаграждение, осигурителен доход, осигурителни вноски, начислен данък и т.н. Вярното подаване на данните е от изключително голямо значение…