Финанси

Финансовият анализ на предприятието – необходим ли Ви е?

За да функционира успешно фирмата, системно трябва да се анализира финансовото състояние. Периодичните оценки дават възможност:

 – да се определят проблемните области, преди да са излезли от контрол;

– да се отделят печелившите от непечелившите изделия;

– да се определят областите от дейността на фирмата, които увеличават разходите и където има възможност те да се намалят, и т.н.

Финансовият анализ е важен както за разкриване на миналото развитие на фирмата, така и за определяне на нейната бъдеща финансова политика. Значението на финансовия анализ се определя и от изискванията на международните счетоводни стандарти(МСС) и националните счетоводни стандарти (НСС).

Нашата работа е да Ви предложим конкретни практически решения за оптимизиране на финансовото състояние на фирмата.

В състояние сме да Ви предложим следните групи финансови анализи:

– Анализ на финансовата дейност, свързана с придобиването на капитали, обхващащ набавянето, извеждането, преструктурирането и освобождаването на капитала.

– Анализ на инвестиционната дейност, обхващаща вложението на капитали, свързан с промяната на степента на ликвидност на наличните средства.

– Анализ на оперативната дейност, свързана с използването на придобитите ресурси.