Счетоводство

Кой използва счетоводната информация и финансовите отчети?

Три са основните групи икономически агенти, които се интересуват от счетоводната информация и използват финансовите отчети. Това са:
– собствениците на компанията;
– мениджмънта на компанията;
– кредиторите на компанията.

В зависимост от това в коя от трите групи попадате, Вие имате различни мотиви, но еднакво силен интерес информацията във финансовите отчети да бъде представена и оповестена последователно, точно, справедливо и честно.

Нашата работа е да обслужваме Вашите интересите съобразно високите стандарти на най-добрата счетоводна практика.

Предлагаме Ви следните групи услуги:

– Пълно текущо абонаментно счетоводно обслужване;

– Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети;

– Консултации по водене на счетоводство, ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване.