Полезни връзки

За вашата работа:

  

Банки:

 

Борсова информация:

  

Министерства и ведомости:

Нормативни уредби:

Държавни такси на съдилищата:

И Още:

https://inetdec.nra.bg/index.html – справка за здравното осигуряване

http://www.nap.bg/search? – минимален осигурителен доход

http://schetovoditel.com/plugins/links_page/links.php?cat.25 – национални счетоводни стандарти

http://www.account-bg.info/mss/page.php?2 – междунарадни счетоводни стандарти

http://nap.bg/search?– процедури НАП

http://www.nap.bg/search? – ДДС и VIES декларации НАП

http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=20&oid=400 – Калкулатори

http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=20&oid=260 – Фиксинг ба БНБ

https://www.ubb.bg/ – Банка ОББ

https://www.rbb.bg/bg/ – Райфайзен Банк

https://www.postbank.bg/ – Пощенска Банка

http://www.sgeb.bg – Банка Societe Generale Експресбанк

http://www.ccbank.bg/ – Банка ЦКБ

https://www.allianz.bg/ – Алианц

http://www.procreditbank.bg/ – Прокредит Банк

https://www.piraeusbank.bg/ – Банка Пиреус

http://www.municipalbank.bg/ – Общинска Банка

https://www.bacb.bg/bg – Българо-американска кредитна банка

http://www.bnpparibas.bg/en/ – Банка БНП Парибас

http://www.iabank.bg/ – Интернешънъл Асет Банк

http://www.tcebank.com/bg – Токуда Банк

http://www.dbank.bg/?dispatch=home&ln=bg – Търговска Банка Д

http://www.teximbank.bg/all/ – ТЕКСИМ БАНК

http://deutsche-boerse.com/dbg-de/ – Германска Фондова Борса

http://www.sme.government.bg/ – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

https://www.cpdp.bg/ – Комисия за защита на личните данни

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134668297 – ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135514513 – ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС