Последните новини от нашия-ваш свят

ДАНЪЧНИ СТАВКИ, ПРИЛОЖИМИ В ЕС – 2012

Продължаваме темата по Закона за Данък добавената Стойност  в ЕС. Тук ще разгледаме Данъчните ставки в Общността. Държава членка Код Стан­дартна ставка Редуцирана ставка Супер редуцирана ставка Австрия AT 20% 10% Белгия BE 21% 6%/12% България BG 20% 9% Великобритания GB 20% 5% Германия DE 19% 7% Гърция EL 23% 6,5%/13% Дания DK 25% –…

Read more

Банките с подобрения по кредити през октомври, депозитите продължават да носят намаляваща доходност – Част 3 Анализи

              http://www.moitepari.bg/     Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Октомври 2012 спрямо м. Септември 2012   Индекси МОИТЕ ПАРИ – анализ 3М депозити в лева и евро Сравнително спокоен се оказа изминалия месец октомври и по отношение на Индексите по 3-месечни депозити на МОИТЕ ПАРИ. 5 на…

Read more

Банките с подобрения по кредити през октомври, депозитите продължават да носят намаляваща доходност – Част 2 Кредити

  http://www.moitepari.bg/     Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Октомври 2012 спрямо м. Септември 2012 Потребителски кредити Райфайзенбанк България удължава промоцията по потребителките си кредити до 31.12.2012 г., състояща се в събиране на по-ниска такса за разглеждане на документи по исканията за кредити. Банка ДСК удължава промоцията по потребителките си кредити до 28.01.2013г. вкл.…

Read more

Банките с подобрения по кредити през октомври, депозитите продължават да носят намаляваща доходност – Част 1 Депозити

              http://www.moitepari.bg/     Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Октомври 2012 спрямо м. Септември 2012   Срочни депозити Изминалият октомври се оказа сравнително спокоен за банковия пазар в сегмент депозити. Едва 7 бяха банките, коригирали лихвите си по спестовни продукти. И през този месец беше отчетено…

Read more

Банкерите и еврото – част 2

Ранните „евро” Еврото не е първата европейска валута. Стойността на предишната евровалута бе покрита със злато или сребро, съдържащо се в монетите. Сегашното евро не е покрито от нищо. Европейската централна банка (ЕЦБ) може свободно да го създава и харчи. А това пък води до странни ситуации… • Първото „евро” През 16-и век в богатите…

Read more

Банкерите и еврото

  Вече имаме свободно движение на капитали. Можеш да вдигнеш бариерата! Рудо де Рюйтер, Независим изследовател Холандия 18 години след появата си еврото продължава да не функционира добре. Липсва му един съществен елемент, заради който еврото не може да стане надеждна валута. Скрити зад кулисите остават опитите на централните банки да го поддържат стабилно с…

Read more

Административни услуги

                  Аксес АСС ЕООД  предлага на своите клиенти да  снижи до минимум техните ангажименти, свързани с административните им нужди. Предлаганите от нас административни услуги включват: Посещаване офиса на клиента, за получаване на счетоводни документи Интернет банкиране Подаване на справки и документи към различни институции Издаване на актуални състояния Издаване…

Read more