Последните новини от нашия-ваш свят

Отчитане на наеми

Отговаря ст.н.с. д-р Живко БОНЕВ – д.е.с. Въпрос: 1. Фирма наема от физическо лице за нуждите на осъществяваната от нея дейност сграда 2. По силата на сключен договор между фирмата и физическото лице, фирмата поема да плати за сметка на наема извършени ремонтни работи и реконструкция на сградата. 3. Какви документи следва да се оформят…

Read more

КАК ДА ИЗБЕРЕМ СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ?!

Цените на счетоводните услуги са много различни, но как може да се разбере каква е разликата. Пред мен изниква следното сравнение: влизаш в магазин за китайски стоки където се продават дрехи и след това в един бутик пак за дрехи, дали има разлика в това което виждаш като качество и цени? Как да разбера кое…

Read more

Проблеми при облагането на юридическите лица с нестопанска цел по ЗКПО и ЗДДС

Костадин ИВАНОВ – данъчен експерт Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) юридическите лица, създадени по този закон, определят свободно средствата за постигане на техните цели. Юридическите лица с нестопанска цел съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ могат да извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с основната им…

Read more

Дерегистрация на фискално устройство

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант Въпрос: Фирмата има регистриран касов апарат, през който са направени 3 плащания в брой, останалите са по банков път. От 2005 г. всички плащания са само по банков път и така ще бъде и в бъдеще. Може ли да се прекрати регистрацията по инициатива на фирмата и каква е…

Read more

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДИВИДЕНТ В ООД

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДИВИДЕНТ В ООД Седмичен законник за 2010 бр. 48, 27 дек. 2010 г. – 2 ян. 2011 г.     ТЪРГОВСКИ ЗАКОН В бр. 11 от 2010 г. на списание “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира предварителни плащания на дивидент в ООД. Известно е, че по принцип дивидент се изплаща от балансовата печалба, като правото…

Read more

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР Седмичен законник за 2010 бр. 48, 27 дек. 2010 г. – 2 ян. 2011 г.     КОДЕКС НА ТРУДА В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Български законник” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Работник е с постоянен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1…

Read more

Основни характеристики на неплатения отпуск по чл. 60 ОТ КТ

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕПЛАТЕНИЯ ОТПУСК ПО ЧЛ. 60 ОТ КТ Седмичен законник за 2010 бр. 48, 27 дек. 2010 г. – 2 ян. 2011 г.     Бойко ХАДЖИЙСКИ – юрист Ползването на неплатен отпуск от работниците (служителите) е много често срещан в практиката случай, уреден като правна възможност в чл. 160 от Кодекса на труда. Това…

Read more

Закона за изменение и допълнение на ЗДДС

ПРОМЕНИ В ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 Г. Седмичен законник за 2010 бр. 47, 20 – 26 декември 2010 г. Мина ЯНКОВА – данъчен експерт В следващите редове ще разгледаме по-съществените от промените, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), който е обнародван в бр. 94 на “Държавен вестник” от…

Read more