Последните новини от нашия-ваш свят

Клон на предприятие – Част I

 Клон на предприятие – понятие и правен режим. 1. Понятие за клон на предприятие. Клонът е уреден в чл. 17-20 ТЗ. Той заема междинно място между правните субекти и подчинените неправосубектни поделения на търговеца. Клонът е обособяване на част от дейността на търговеца в населено място, което е различно от населеното място по седалището на…

Read more

Касова отчетност на ДДС

УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМА ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС ЛИЛЯНА ПАНЕВА – ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ Една от най-съществените промени в ЗДДС (обн., със ЗИДЗДДС, ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г.) е въвеждането на режим за функциониране на ДДС, наименуван “Специален режим за касова отчетност на ДДС”. Резюмиран накратко, този режим разрешава данъчно задължените…

Read more

КАК ДА ИЗБЕРЕМ СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ?!

Цените на счетоводните услуги са много различни, но как може да се разбере каква е разликата. Пред мен изниква следното сравнение: влизаш в магазин за китайски стоки където се продават дрехи и след това в един бутик пак за дрехи, дали има разлика в това което виждаш като качество и цени? Как да разбера кое…

Read more

И депозитът с авансово изплащане на лихвата не ни спасява от данък

От догодина ще трябва да плащаме 10% налог върху срочните депозити – след като това бе окончателно записано в законодателството ни, банките започнаха да обмислят продукти, с които клиентите им да могат да приберат цялата си доходност, а не да се разделят с част от нея като данък. Някои от трезорите предложиха депозит с авансово…

Read more

Икономическият печат: Данъчният шеф бил силно уплашен

DarikFinance.bg, 1.06.2012 08:28 (последна актуализация 1.06.2012 09:56) Вестник Труд „Европа ни спира 70 млн. евро” България губи 70 млн. евро от Европа за изграждане на серопочистващи инсталации на 5-ти и 6-ти блок в ТЕЦ „Марица-изток 2”. „ЕК реши да замрази 36 млн. европейско финансиране за проекта”, каза пред „Труд” говорителят по регионалното развитие Тон ван…

Read more

Измененията в Закона за потребителския кредит – какви са ползите за потребителите?

Има очаквания за нарастване на рефинансираните заеми Наскоро измененията в Закона за потребителския кредит бяха публикувани в „Държавен вестник“, а официалното им влизане в сила ще стане след три месеца, т.е. в края на юли 2014 г. Мотивите на вносителите на законопроекта най-общо казано, бяха – цената на кредита (т.е. лихви плюс такси и комисионни),…

Read more

Дерегистрация на фискално устройство

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант Въпрос: Фирмата има регистриран касов апарат, през който са направени 3 плащания в брой, останалите са по банков път. От 2005 г. всички плащания са само по банков път и така ще бъде и в бъдеще. Може ли да се прекрати регистрацията по инициатива на фирмата и каква е…

Read more

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за ДДС

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за данъка върху добавена стойност, предаде „Фокус“. Законопроектът беше приет без дебати. Промените са свързани с усъвършенстване на разпоредбите, регламентиращи задълженията на лицата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност. Във връзка с…

Read more

Данъчно облагане в България

Режимът на данъчно облагане в България може да се класифицира в две основни категории: Преки данъци: Корпоративен данък; •Данък върху доходите на физическите лица; •Данъци, удържани при източника. •Косвени данъци: •Данък върху добавената стойност (ДДС) •Акцизи Корпоративен данък 10% данък при източника върху лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, такси за услуги, капиталовите печалби и някои…

Read more