Последните новини от нашия-ваш свят

Цел на счетоводството

Чудиш ли се защо фирмите инвестират толкова много време и пари в поддържането на техните сметки? Ако отговорът е да, прочетете тази статия за информация за целите на счетоводството. Има два вида на счетоводството: управленско счетоводство и финансова отчетност. Управленско счетоводство се използва от фирмите за вземане на решение за самия бизнес. Финансовото счетоводство, трябва…

Read more

Клон на предприятие- Част II

Търговски книги. 3. Търговски книги. Това е частен проблем на въпроса за счетоводството. 3.1. Всеки търговец е задължен да води счетоводство от момента на конституирането си. 3.1.1. Счетоводството е двойно: 1) за да е наясно търговеца със състоянието на собственото си предприятие. Счетоводството е дейност, в която се отразяват стопанските операции (търговските сделки и изпълнението…

Read more

Клон на предприятие – Част I

 Клон на предприятие – понятие и правен режим. 1. Понятие за клон на предприятие. Клонът е уреден в чл. 17-20 ТЗ. Той заема междинно място между правните субекти и подчинените неправосубектни поделения на търговеца. Клонът е обособяване на част от дейността на търговеца в населено място, което е различно от населеното място по седалището на…

Read more

НОВО! НОВО! НОВО! НОВО!

‘ НА ВНИМАНИЕТО НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ     Аксес АСС предлага НОВА услуга – изготвяне на разчетно-платежни ведомости за заплати на работници и служители на трудови договори във фирмата.     Цялостно водене на труд и работна заплата в съответствие с трудовото, данъчното и осигурителното законодателство в страната. Атрактивна ценова политика с индивидуален подход към…

Read more

Данъчно облагане в България

Режимът на данъчно облагане в България може да се класифицира в две основни категории: Преки данъци: Корпоративен данък; •Данък върху доходите на физическите лица; •Данъци, удържани при източника. •Косвени данъци: •Данък върху добавената стойност (ДДС) •Акцизи Корпоративен данък 10% данък при източника върху лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, такси за услуги, капиталовите печалби и някои…

Read more

Финансов анализ 2 част – Функции на Финансовия Анализ

В съответствие с основната цел, могат да бъдат дефинирани нейните главни функции. Първата от главните функции е информационно – аргументираща. Преработвайки чрез своите средства и методи разнородна информация, финансовия анализ я трансформира в специфична аналитична информация, която представлява база за вземане на разнородни управленски решения. Информационно – аргументиращата функция създава предпоставки за реализиране на втората,…

Read more

Финансов анализ 1 част

Едно от условията за преуспяване на фирмата, е анализът на финансовото й състояние. Информацията получена от периодичните оценки интересува не само главния счетоводител и финансовия мениджър, но и читателя, който може да бъде акционер, потенциален инвеститор или просто конкурент. Финансовият анализ се явява особен вид “специализирана” функция на управлението, която има характер на предпоставка и…

Read more

Преимуществата на абонаментното счетоводно обслужване

Напоследък в България все повече и повече набира скорост абонаментното счетоводно обслужване. Основните причини за това са няколко и днес те ще бъдат предмет на нашата статия. Ще се опитаме да структурираме и степенуваме по важност основните характеристики на абонаментното счетоводно обслужване, които сами по себе си се явяват и негови основни преимущества. Целта ни…

Read more

Обработка на заплати и свързаните начисления-професионално, изгодно и сигурно

АКСЕС АСС ЕООД предлага професионално водене на всички пейрол процеси във фирмата. Гарантираме дискретност и поверителност на информацията. Нашата пейрол услуга включва: Приемане на документите за личния състав от Вашия офис. Изготвяне на договори, споразумения, сл. бележки, декларации, длъжностни характеристики и др. Изчисляване на възнаграждения, данъци, осигуровки и обезщетения. Изплащане на възнаграждения, данъци и осигуровки.…

Read more

Икономическият печат: Данъчният шеф бил силно уплашен

DarikFinance.bg, 1.06.2012 08:28 (последна актуализация 1.06.2012 09:56) Вестник Труд „Европа ни спира 70 млн. евро” България губи 70 млн. евро от Европа за изграждане на серопочистващи инсталации на 5-ти и 6-ти блок в ТЕЦ „Марица-изток 2”. „ЕК реши да замрази 36 млн. европейско финансиране за проекта”, каза пред „Труд” говорителят по регионалното развитие Тон ван…

Read more