Последните новини от нашия-ваш свят

Основни характеристики на неплатения отпуск по чл. 60 ОТ КТ

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕПЛАТЕНИЯ ОТПУСК ПО ЧЛ. 60 ОТ КТ Седмичен законник за 2010 бр. 48, 27 дек. 2010 г. – 2 ян. 2011 г.     Бойко ХАДЖИЙСКИ – юрист Ползването на неплатен отпуск от работниците (служителите) е много често срещан в практиката случай, уреден като правна възможност в чл. 160 от Кодекса на труда. Това…

Read more

Обработка на заплати и свързаните начисления-професионално, изгодно и сигурно

АКСЕС АСС ЕООД предлага професионално водене на всички пейрол процеси във фирмата. Гарантираме дискретност и поверителност на информацията. Нашата пейрол услуга включва: Приемане на документите за личния състав от Вашия офис. Изготвяне на договори, споразумения, сл. бележки, декларации, длъжностни характеристики и др. Изчисляване на възнаграждения, данъци, осигуровки и обезщетения. Изплащане на възнаграждения, данъци и осигуровки.…

Read more

Нов режим на възстановяване на ДДС за фирмите от 2014 г.

Режимът предвижда фирмите, които се регистрират по него, да внасят дължимия ДДС към хазната едва при получаване на плащане по извършената от тях доставка От началото на следващата година ще бъде въведен режим „касова отчетност на ДДС“ като мярка срещу междуфирмената задлъжнялост.

Read more

НОВО! НОВО! НОВО! НОВО!

‘ НА ВНИМАНИЕТО НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ     Аксес АСС предлага НОВА услуга – изготвяне на разчетно-платежни ведомости за заплати на работници и служители на трудови договори във фирмата.     Цялостно водене на труд и работна заплата в съответствие с трудовото, данъчното и осигурителното законодателство в страната. Атрактивна ценова политика с индивидуален подход към…

Read more

НОВА УСЛУГА – Онлайн счетоводител

          Защо да не се наеме един експерт,  счетоводител онлайн? Счетоводител онлайн е определено решение на всеки бизнес от счетоводни до   ежедневните проблеми. Онлайн счетоводителя е особено полезен при стартиране на бизнес или малки   предприятия, които се объркват от броя и вида на документите. Сложната работа става проста и…

Read more

НЗОК иска да вдигне здравните вноски

Кирил Вълчев, 13.07.2013 12:49 (последна актуализация 13.07.2013 12:51) Бихме искали увеличаване на здравната вноска поне с още един процент – до 9%, за да отидат допълнителните средства за дентална медицина за децата. По този начин пакетите за деца ще станат безплатни. В момента обаче такава стъпка не е на дневен ред, тъй като хората нямат…

Read more

НАП: От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно

От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ и образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“, трябва да постъпват в НАП едновременно, съобщиха от НАП, предаде БГНЕС. Това се отнася за данните, които…

Read more

Командировка на чуждестранно лице

Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗКПО за данъчни цели се признават следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице: – разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или…

Read more

Клон на предприятие- Част II

Търговски книги. 3. Търговски книги. Това е частен проблем на въпроса за счетоводството. 3.1. Всеки търговец е задължен да води счетоводство от момента на конституирането си. 3.1.1. Счетоводството е двойно: 1) за да е наясно търговеца със състоянието на собственото си предприятие. Счетоводството е дейност, в която се отразяват стопанските операции (търговските сделки и изпълнението…

Read more