Последните новини от нашия-ваш свят

Банките с подобрения по кредити през октомври, депозитите продължават да носят намаляваща доходност – Част 2 Кредити

  http://www.moitepari.bg/     Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Октомври 2012 спрямо м. Септември 2012 Потребителски кредити Райфайзенбанк България удължава промоцията по потребителките си кредити до 31.12.2012 г., състояща се в събиране на по-ниска такса за разглеждане на документи по исканията за кредити. Банка ДСК удължава промоцията по потребителките си кредити до 28.01.2013г. вкл.…

Read more

Банките с подобрения по кредити през октомври, депозитите продължават да носят намаляваща доходност – Част 1 Депозити

              http://www.moitepari.bg/     Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Октомври 2012 спрямо м. Септември 2012   Срочни депозити Изминалият октомври се оказа сравнително спокоен за банковия пазар в сегмент депозити. Едва 7 бяха банките, коригирали лихвите си по спестовни продукти. И през този месец беше отчетено…

Read more

ДАНЪЧНИ СТАВКИ, ПРИЛОЖИМИ В ЕС – 2012

Продължаваме темата по Закона за Данък добавената Стойност  в ЕС. Тук ще разгледаме Данъчните ставки в Общността. Държава членка Код Стан­дартна ставка Редуцирана ставка Супер редуцирана ставка Австрия AT 20% 10% Белгия BE 21% 6%/12% България BG 20% 9% Великобритания GB 20% 5% Германия DE 19% 7% Гърция EL 23% 6,5%/13% Дания DK 25% –…

Read more

Процедура по заличаване на eдноличен търговец (ЕТ)

Представяме ви последователно стъпките за заличаването на Едноличен търговец (ЕТ): 1. Пререгистрация на ЕТ в Агенция по вписванията – в случай, че все още не е пререгистриран. 2. Подаване на заявление-декларация съгласно изискванията на чл. 5 ал. 10 от КСО.Изискванията гласят, че при прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават…

Read more

Работни заплати и социално осигуряване

Аксес АСС ЕООД  предлага цялостното администриране на персонал и работни заплати. Клиентите на Аксес АСС ЕООД  могат да се възползват от следните услуги: Поддържане картотека на персонала Изготвяне на трудови договори Изготвяне на фишове за заплати, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, заповеди за прекратяване, заповеди за отпуск Следене на ползваните отпуски Калкулиране на месечната заработка…

Read more

Правни услуги и регистрации

    Аксес АСС ЕООД  предоставя квалифицирано съдействие, или извършва пълната процедура при:   Регистрация на ООД, ЕООД, ЕТ Промяна на седалище и адрес на управление Промяна на име на фирма Смяна на управители и съдружници, включване на нови съдружници Промяна в начина на управление и представителство на фирмата Промяна в дейността на фирмата Изваждане…

Read more

Административни услуги

                  Аксес АСС ЕООД  предлага на своите клиенти да  снижи до минимум техните ангажименти, свързани с административните им нужди. Предлаганите от нас административни услуги включват: Посещаване офиса на клиента, за получаване на счетоводни документи Интернет банкиране Подаване на справки и документи към различни институции Издаване на актуални състояния Издаване…

Read more

ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

              Стандартни счетоводни услуги   Общ брой документи /партиди/ Месечна цена Цена за брой лв. I.ОСНОВНА МЕСЕЧНА ТАКСА 1 За фирма с двустранно счетоводно записване регистрирана по ЗДДС 200,00 2 За всяка следваща дейност – 50% 100,00 II. МЕСЕЧНА ТАКСА СПОРЕД ОБЕМА НА ДОКУМЕНТООБОРОТА А. СЧЕТОВОДСТВО ОБЩО СЧЕТОВОДСТВО Общо…

Read more

Счетоводни услуги

Аксес АСС ЕООД предлага модерно счетоводно обслужване, гарантира индивидуален подход, атмосфера на партньорство и пълно съдействие по отношение на специфичните нужди на клиента. Абонаментните счетоводни услуги включват: Осчетоводяване на фактури и разплащания с клиенти Осчетоводяване на плащания към доставчици Осчетоводяване на митнически декларации Съдействие при решаване на спорни въпроси и казуси, възникнали в отношенията с  НАП, НОИ, ревизори…

Read more

Цел на счетоводството II ЧАСТ

Баланс Балансът е най-важният финансов отчет на компанията. Счетоводният баланс съдържа активи и пасиви на дружество, както и собственият капитал, което е разликата между тези две величини. Анализа на баланса и  отчета за приходите и разходите има много ползи, като например вземане на решения как да се управляват активите на компанията. Също така, повечето кредитори първо  анализират последните…

Read more