Последните новини от нашия-ваш свят

НАП: От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно

От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ и образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“, трябва да постъпват в НАП едновременно, съобщиха от НАП, предаде БГНЕС. Това се отнася за данните, които…

Read more

Командировка на чуждестранно лице

Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗКПО за данъчни цели се признават следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице: – разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или…

Read more

Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 17-1317 от 17.04.2013 г.ОТНОСНО: Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година и в графика да се включи платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено. Отлагането следва да бъде извършено в предходната календарна година, респ. писменото искане за отлагане на платения годишен отпуск следва да бъде…

Read more

Нов режим на възстановяване на ДДС за фирмите от 2014 г.

Режимът предвижда фирмите, които се регистрират по него, да внасят дължимия ДДС към хазната едва при получаване на плащане по извършената от тях доставка От началото на следващата година ще бъде въведен режим „касова отчетност на ДДС“ като мярка срещу междуфирмената задлъжнялост.

Read more

НЗОК иска да вдигне здравните вноски

Кирил Вълчев, 13.07.2013 12:49 (последна актуализация 13.07.2013 12:51) Бихме искали увеличаване на здравната вноска поне с още един процент – до 9%, за да отидат допълнителните средства за дентална медицина за децата. По този начин пакетите за деца ще станат безплатни. В момента обаче такава стъпка не е на дневен ред, тъй като хората нямат…

Read more

Публикуване на ГФО в търговския регистър

Всички предприятия, които са регистрирани или пререгистрирани в Агенция по вписванията публикуват своите отчети за предходната година в следните срокове: а) едноличните търговци (само тези, чиито отчети подлежат на независим финансов одит) – в срок до 31 май на следващата година; б) дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата година;…

Read more

Световната банка оряза очакванията си за глобалната икономика

Global Markets Ltd., 13 юни 2013 Световната банка оряза очакванията си за ръста на глобалната икономика, докато развиващите се държави от Китай до Бразилия демонстрират по-слаба експанзия от предвижданото. В Европа, бюджетните съкращения и подроненото доверие на инвеститорите задълбочават проблемите на възстановяването.

Read more

НОВА УСЛУГА – Онлайн счетоводител

          Защо да не се наеме един експерт,  счетоводител онлайн? Счетоводител онлайн е определено решение на всеки бизнес от счетоводни до   ежедневните проблеми. Онлайн счетоводителя е особено полезен при стартиране на бизнес или малки   предприятия, които се объркват от броя и вида на документите. Сложната работа става проста и…

Read more

ПРОМЕНИ В НАП ЗА ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА – 3 част

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване Декларация обр. № 3 (приложение № 2) – подава се до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните. Отнася се за лица, вноските на които са за сметка на републиканския бюджет – от училища за учениците над 18-годишна възраст, които учат редовно до завършване…

Read more

ПРОМЕНИ В НАП ЗА ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА- 2 Част

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване Декларация обр. № 1 (приложение № 1) – подава се по ЕГН (ЛНЧ, служебен номер) на лицето и съдържа данни за месечния осигурителен статус на лицето – дни в осигуряване, възнаграждение, осигурителен доход, осигурителни вноски, начислен данък и т.н. Вярното подаване на данните е от изключително голямо значение…

Read more