Последните новини от нашия-ваш свят

ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

              Стандартни счетоводни услуги   Общ брой документи /партиди/ Месечна цена Цена за брой лв. I.ОСНОВНА МЕСЕЧНА ТАКСА 1 За фирма с двустранно счетоводно записване регистрирана по ЗДДС 200,00 2 За всяка следваща дейност – 50% 100,00 II. МЕСЕЧНА ТАКСА СПОРЕД ОБЕМА НА ДОКУМЕНТООБОРОТА А. СЧЕТОВОДСТВО ОБЩО СЧЕТОВОДСТВО Общо…

Read more

Седем Ключа за УСПЕХ:

„ Успехът е способността да преминаваш от един провал към друг с ентусиазъм!” Сър УИНСТЪН ЧЪРЧИЛ 1. Избери конкретна ЦЕЛ. 2. Установи контрол върху себе си. 3. Извади поуки от поражението. 4. Контролирай влиянието на обстоятелствата и най-вече при избор на връзките с другите хора. 5. Използвай разумно фактора ВРЕМЕ, за да затвърждаваш позитивните си…

Read more

Как ще се прилага облагането на дохода от лихви по срочни депозити от 2013 г.?

  Основни моменти в новия закон за при облагане на дохода, получен по срочен депозит   Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които бяха приети на второ четене предизвикаха редица въпроси в широката общественост. Получаваме редица запитвания на ден от хора, които имат сключени договори за депозити за това как банката…

Read more

Цел на счетоводството II ЧАСТ

Баланс Балансът е най-важният финансов отчет на компанията. Счетоводният баланс съдържа активи и пасиви на дружество, както и собственият капитал, което е разликата между тези две величини. Анализа на баланса и  отчета за приходите и разходите има много ползи, като например вземане на решения как да се управляват активите на компанията. Също така, повечето кредитори първо  анализират последните…

Read more

Цел на счетоводството

Чудиш ли се защо фирмите инвестират толкова много време и пари в поддържането на техните сметки? Ако отговорът е да, прочетете тази статия за информация за целите на счетоводството. Има два вида на счетоводството: управленско счетоводство и финансова отчетност. Управленско счетоводство се използва от фирмите за вземане на решение за самия бизнес. Финансовото счетоводство, трябва…

Read more

Финансов анализ 2 част – Функции на Финансовия Анализ

В съответствие с основната цел, могат да бъдат дефинирани нейните главни функции. Първата от главните функции е информационно – аргументираща. Преработвайки чрез своите средства и методи разнородна информация, финансовия анализ я трансформира в специфична аналитична информация, която представлява база за вземане на разнородни управленски решения. Информационно – аргументиращата функция създава предпоставки за реализиране на втората,…

Read more

Финансов анализ 1 част

Едно от условията за преуспяване на фирмата, е анализът на финансовото й състояние. Информацията получена от периодичните оценки интересува не само главния счетоводител и финансовия мениджър, но и читателя, който може да бъде акционер, потенциален инвеститор или просто конкурент. Финансовият анализ се явява особен вид “специализирана” функция на управлението, която има характер на предпоставка и…

Read more

Традиции + Иновации=ACCESS

Традиции + Иновации=ACCESS С настъпването на Новата Година, идва времето в което всеки мениджър си прави равносметка на изминалия период. Решава дали една от най-важните дейности на предприятието му, а именно счетоводството му е в ред или не е. Именно това ни наведе на мисълта отново да ви представим финансово-счетоводна консултантска компания АКСЕС АКАУНТИНГ (ACC).…

Read more