За нас

– Ние не сме счетоводна къща.

– Ние сме мениджъри.

– Ние сме вашите помощници в управлението на бизнеса, както в финансовата част, така и в търговско-мениджърското управление.

– Ние сме високо квалифицирани счетоводители, финансисти и маркетьори.

– Опознавайки вашият бизнес, ние ви даваме и нови възможности за развитие, усъвършенстване и увеличение на доходите.

– Следенето на паричните потоци е важен елемент от управлението на всяка фирма. ние можем да оптимизираме вашия документооборот и по този начин да извлечем максимума във ваша полза.

– Без значение е дали фирмата ви е малка или средна, дали има двама или повече работника, дали има основни средства – тя има нужда от управление.

Фирмата има свой собствен „живот”, но той се влияе от:

– от вашето собствено отношение към работата на фирмата, от това дали харесвате това което правите, или е просто занимание;
– от вашето действие или бездействие ;
– от сложната съвкупност от практически сложилите се взаимоотношения между фиска и партньорите ви;
само –хипотетично –ако вие имате бизнес и вие не вярвате в неговото развитие, то нашият апел към вас е :

затворете този сайт и отидете при обикновенните счетоводители!

Ако вие имате бизнес, вие печелите пари от него, вие вярвате в него, имате креативен подход то ние сме „вашите хора”!

Счетоводна, консултантска и мениджърска компания АККЕС АСС